Hủy

Cho vay tín chấp Tin tức

ZaloPay bắt đầu cho vay?

ZaloPay bắt đầu cho vay?

Thời gian gần đây xuất hiện trang Zalopay.com cung cấp dịch vụ cho vay khi thực tế, Việt Nam chưa cung cấp giấy phép cho dịch vụ này.

  • 18/08/2014 - 17:26

    Cho vay tín chấp, vừa làm vừa run

    Giải pháp đẩy mạnh cho vay tín chấp NHNN đưa ra là tốt nhưng nỗi lo nợ xấu như một bức tường ngăn cách giữa ngân hàng với doanh nghiệp.