Hủy

Chơi bi Tin tức

Candy Crush đệ đơn xin IPO

Candy Crush đệ đơn xin IPO

“Ông vua” của những trò chơi trên Facebook muốn biến những đồng tiền ảo trong trò chơi thành tiền thực nhờ IPO.

  • 22/01/2013 - 07:08

    Ngân hàng từ chối vàng bao bì cũ

    Tại chi nhánh một ngân hàng tại TPHCM, khi khách hàng đưa vàng chỉ lẻ bao bì cũ ra thì bị từ chối với lý do không có người kiểm tra vàng
  • 30/05/2012 - 07:44

    Vàng SJC cong, vênh bị từ chối mua vào

    Theo đại diện SJC, từ 25/5 máy móc thiết bị đã do Nhà nước quản lý nên SJC không mua vàng cong vênh nữa và đã kiến nghị lên NHNN việc này.