Hủy

Chống độc quyền Tin tức

  • 10/06/2013 - 14:14

    Big data ở Big Apple*

    New York dưới sự dẫn dắt của thị trưởng Michael Bloomberg đã nỗ lực sử dụng big data để cải thiện dịch vụ công và hạ thấp chi phí.