Hủy

Chuẩn mực Tin tức

  • 29/04/2014 - 08:49

    Vĩnh Hảo và con bài Krôngpha

    Vĩnh Hảo đã báo cáo lợi nhuận tăng đột biến năm 2013 nhờ định giá lại tài sản công ty con Krôngpha.