Hủy

Chuẩn mực Tin tức

  • 29/04/2014 - 08:49

    Vĩnh Hảo và con bài Krôngpha

    Vĩnh Hảo đã báo cáo lợi nhuận tăng đột biến năm 2013 nhờ định giá lại tài sản công ty con Krôngpha.
  • 03/11/2013 - 20:09

    Caravat của chính khách

    Ta có thể tìm thấy sự chuẩn mực về caravat ở giới chính khách, trên cổ các chính khách thường chỉ có 2 tông: Đỏ và Xanh da trời.