Hủy

Chuẩn tắc Tin tức

  • 09/12/2013 - 12:03

    Cà phê có chứng nhận bền vững khó bán

    Diện tích, sản lượng cà phê canh tác theo hướng bền vững đang tăng nhanh. Tuy nhiên, một lượng lớn cà phê có chứng nhận bền vững lại đang khó tiêu thụ.