Hủy
Kinh Doanh

NHNN yêu cầu tăng cường lưu thông tiền mệnh giá 20.000 đồng trở xuống

Thứ Bảy | 29/06/2013 07:57

NHNN cũng yêu cầu không đưa ra lưu thông những tờ tiền không đủ tiêu chuẩn như nhầu nát, cũ bẩn, mờ hình ảnh hoa văn, chữ số.
 

Ngày 27/6/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành văn bản gửi NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng yêu cầu triển khai một số nội dung về công tác tiền tệ kho quỹ.

Theo văn bản này, để đảm bảo cơ cấu các loại tiền trong lưu thông hợp lý và nâng cao chất lượng đồng tiền Việt Nam trong lưu thông, Thống đốc yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng triển khai thực hiện một số nội dung sau:
Thứ nhất, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-NHNN ngày 09/8/2012 của Thống đốc NHNN, đảm bảo chi tiền ra lưu thông đủ cơ cấu các loại mệnh giá; tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức tín dụng trên địa bàn về việc thực hiện công tác thu chi tiền mặt, công tác tuyển chọn, phân loại tiền; kiên quyết từ chối nhận của tổ chức tín dụng các bó, bao tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông có lẫn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông và các bó tiền đóng gói sai quy định, lẫn loại tiền.

Thứ 2, các tổ chức tín dụng chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống thực hiện đúng quy định của NHNN về công tác tiền tệ kho quỹ, đảm bảo trong kho, quỹ tại chi nhánh, các quầy giao dịch của đơn vị thường xuyên có đủ các loại mệnh giá tiền để chi cho khách hàng, tăng cường chi ra lưu thông các loại tiền mệnh giá 20.000 đồng trở xuống.

Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định tại Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN ngày 22/8/2008 của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, kiên quyết không đưa ra lưu thông những tờ tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông (nhầu nát, cũ bẩn, mờ hình ảnh hoa văn, chữ số); tăng cường công tác tuyển chọn, phân loại tiền; thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ ngân quỹ trong công tác kiểm đếm, tuyển chọn, đóng gói tiền theo đúng quy định.

Cục Phát hành và Kho quỹ - NHNN tăng cường kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo này của Thống đốc NHNN đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng.

Nguồn SBV


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong