Hủy

Chứng khoán phái sinh Tin tức

  • 07/03/2023 - 17:12

    Ưu và nhược điểm của bán khống

    Bán khống là một chiến lược đầu tư khi nhà đầu tư dự báo về sự sụt giảm của giá cổ phiếu hoặc thị trường chứng khoán.