Hủy

Co kho Tin tức

Chứng khoán khó, có cổ tức lo

Chứng khoán khó, có cổ tức lo

Khi các chiến lược đầu tư thất bại do thị trường chứng khoán lao dốc, nhà đầu tư thường tìm đến “lá chắn” cổ tức.