Hủy

Co phan ngan hang Tin tức

  • 02/10/2017 - 18:28

    Lotte sẽ mua TechcomFinance?

    Nếu thành công thì thương vụ này sẽ cho phép Lotte Card trở thành công ty thẻ tín dụng Hàn Quốc đầu tiên có giấy phép hoạt động tại Việt Nam.