Hủy

Cơ sở vật chất Tin tức

  • 11/09/2012 - 15:11

    Chưa tới lúc lập sàn vàng

    Theo một số chuyên gia, giải pháp thành lập sàn vàng quốc gia là không phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.