Hủy

Co tron Tin tức

  • 10/03/2014 - 16:55

    Nội dung họp Đại hội cổ đông Sacombank

    Sacombank đề nghị kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 1.056 tỷ đồng từ cổ phiếu thưởng và cổ tức trả bằng cổ phiếu; đặt chỉ tiêu lợi nhuận 3.000 tỷ đồng.
  • 20/01/2014 - 10:07

    Anh xem xét việc đánh thuế đồng Bitcoin

    Anh đang xem xét việc đánh thuế các giao dịch liên quan đến đồng Bitcoin do chính phủ lo sợ Bitcoin có thể được sử dụng để trốn thuế và rửa tiền.