Hủy

Cộng Hòa Liên Bang Đức Tin tức

  • 12/12/2012 - 16:43

    DRC mua thiết bị trị giá 354.000 USD

    DRC mua thay thế phần thiết bị bị hư hỏng của Hệ thống kiểm tra X-Quang lốp xe, thuộc Dự án "Nhà máy sản xuất lốp xe radial công suất 600.000 lốp/năm.