Hủy

Công nghiệp quốc phòng Tin tức

  • 04/04/2014 - 18:14

    Cấm vận quân sự Nga: Ai có lợi

    Ngành công nghiệp quốc phòng Nga không sợ cấm vận quân sự vì có chu trình sản xuất khép kín, và có nhiều điều có lợi từ cấm vận.
Người Tiên Phong