Hủy

Công nghiệp quốc phòng Tin tức

  • 04/04/2014 - 18:14

    Cấm vận quân sự Nga: Ai có lợi

    Ngành công nghiệp quốc phòng Nga không sợ cấm vận quân sự vì có chu trình sản xuất khép kín, và có nhiều điều có lợi từ cấm vận.