Hủy

Công ty điện tử Tin tức

  • 19/06/2018 - 18:41

    Sở hữu tên miền ZaloPay.com là cá nhân

    Đại diện công ty Zion, đơn vị chủ quản ZaloPay cho biết người sở hữu tên miền Zalopay.com là một cá nhân và hoàn toàn không liên quan đến đơn vị này.