Hủy

Cử ai Tin tức

Lo ngại deepfake trong năm bầu cử

Lo ngại deepfake trong năm bầu cử

Việc sử dụng deepfake giả mạo các chính trị gia ngày càng trở nên phổ biến, nhất là khi năm 2024 là năm bầu cử toàn cầu lớn nhất trong lịch sử.