Hủy

Cuu canh Tin tức

8 công việc áp lực nhất thế giới

8 công việc áp lực nhất thế giới

Nếu bạn cảm thấy công việc của mình quá áp lực, xem danh sách top 8 công việc áp lực nhất thế giới do "Tổ chức tâm lý Hoa Kỳ" công bố.

  • 31/03/2014 - 14:15

    Sức mạnh của thông tin sâu Thick Data

    Lối tiếp cận thông tin sâu để có được những nhận thức sâu sắc là dùng trí tuệ con người xử lý bộ thông tin đồ sộ có được từ công nghệ.