Hủy

Đại bản doanh Tin tức

  • 17/04/2014 - 12:44

    LIX: Cổ tức 2014 duy trì 15% tiền mặt

    Chi phí bán hàng tăng 33% so với quý I/2013, đã khiến lợi nhuận trước thuế quý I/2014 của LIX giảm 32,87% so với quý I/2013, đạt 17,69 tỷ đồng.