Hủy
Kinh Doanh

LIX: Cổ tức 2014 duy trì 15% tiền mặt

Thứ Năm | 17/04/2014 12:44

Chi phí bán hàng tăng 33% so với quý I/2013, đã khiến lợi nhuận trước thuế quý I/2014 của LIX giảm 32,87% so với quý I/2013, đạt 17,69 tỷ đồng.
 
CTCP Bột giặt LIX công bố kết quả kinh doanh quý I/2014 đạt 380 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 6,26% cùng kỳ năm trước tuy nhiên tỷ trọng giá vốn/doanh thu thuần của LIX tăng nhẹ từ mức 81,6% trong quý I/2013 lên 82,36% kỳ này, điều này khiến lợi nhuận gộp của công ty chỉ tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính của LIX quý I/2014 đạt 1,3 tỷ đồng, giảm 27,8% cùng kỳ năm trước.

Chi phí bán hàng đạt 39,7 tỷ đồng, tăng 33% so với quý I/2013, lợi nhuận khác đạt gần 295 triệu đồng, giảm nhẹ 7% cùng kỳ năm trước.

Chi phí bán hàng tăng cao đã khiến lợi nhuận trước thuế quý I/2014 của LIX đạt 17,69 tỷ đồng, giảm 32,87% so với quý I/2013, LNST đạt 13,8 tỷ đồng, giảm hơn 30% cùng kỳ 2013.

EPS quý I/2014 của LIX đạt 639 đồng/cp.

Tại thời điểm cuối quý I/2014, LIX có 73 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, các khoản phải thu 120 tỷ (giảm 10 tỷ so với đầu năm), hàng tồn kho hơn 122 tỷ, không thay đổi nhiều so với đầu năm. LIX không vay nợ dài hạn, công ty có khoản nợ ngắn hạn 41,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,4 tỷ so với đầu năm.

Đại hội cổ đông LIX sẽ diễn ra vào ngày 29/4/2014 tại TP,HCM. Theo tờ trình đại hội, năm 2013 LIX chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 15% và duy trì tỷ lệ cổ tức này cho năm 2014.

Năm 2014, LIX vẫn giữ nguyên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 92 tỷ đồng, bằng thực hiện 2013, doanh thu đạt 1.600 tỷ, tăng 7% thực hiện 2013, đầu tư xây dựng cơ bản 72 tỷ đồng, tăng 57% thực hiện 2013.

Nguồn NDH

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO