Hủy

Đại hội nhà đầu tư Tin tức

Các quỹ mở VCBF đều tăng trưởng

Các quỹ mở VCBF đều tăng trưởng

Cả hai quỹ mở của VCBF là Qũy Đầu tư Cân băng Chiến lược VCBF và Qũy Đầu tư Cổ phiếu hàng đầu VCBF đều tăng trưởng tốt trong thời gian qua.

  • 28/03/2014 - 11:23

    MAFPF1 sẽ đóng quỹ vào tháng 10/2014

    Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1) được cấp phép hoạt động vào 6/7/2007, có thời hạn hoạt động 7 năm. Quỹ sẽ chính thức chấm dứt hoạt động vào ngày 05/10/2014.
  • 17/03/2014 - 06:35

    Săn cổ phiếu trước mùa cổ tức

    Nhiều nhà đầu tư trong nước đang tìm cơ hội bắt đáy nhóm cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt, ổn định với hy vọng giá tăng và cổ tức cao.
Người Tiên Phong