Hủy
Kinh Doanh

Trực tuyến ĐHCĐ BIDV: Điều chỉnh tỷ lệ cổ tức không thấp hơn 9%

Thứ Sáu | 25/04/2014 08:59

Sáng nay, ĐHCĐ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã diễn ra tại Hà Nội.
 
11h45: Đại hội nghe kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung tờ trình, bầu bà Phan Thị Chinh làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Hội đồng quản trị mới của BIDV tại đại hội.
Hội đồng quản trị mới của BIDV tại đại hội.

11h10: Đại hội dừng thảo luận, chuyển sang phần biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo.

10h23: Đại hội bắt đầu phần thảo luận

Trả lời câu hỏi của cổ đông, Tổng Giám đốc Phan Đức Tú cho biết BIDV có kế hoạch bán khoảng 2.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC trong năm 2014 và đảm bảo tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Chủ tịch Trần Bắc Hà cho biết, BIDV chưa có ý định gì về việc hợp nhất sáp nhập. Trong trường hợp chó chỉ đạo về việc này, thì BIDV sẽ tiến hành trên cơ sở khong làm phương hại tới hoạt động của BIDV và đáp ứng chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ, NHNN.

Theo ông Trần Bắc Hà, tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại BIDV trong thời gian tới sẽ giảm dần về 65% thông qua phát hành cổ phiếu tăng vốn.

Hiện Nhà nước đang nắm 95,76% cổ phần của BIDV, dự kiến cuối 2014 sau khi bán vốn, cổ đông nhà nước chỉ còn nắm giữ 86,66% và cổ đông ngoài nhà nước là 3,84%; cổ đông nhà đầu tư tài chính 9,5%.

Đại diện Hội đồng quản trị, ông Lê Đào Nguyên cho biết, ngân hàng đang cùng với đối tác tư vấn là Morgan Standley để tiến hành khảo sát, tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược. BIDV dự kiến sẽ tìm kiếm và lựa chọn 2 cổ đông chiến lược nước ngoài trong đó có 1 cổ đông dài hạn, 1 cổ đông tài chính để bán tổng cộng 30% vốn điều lệ.

Trước ý kiến của cổ đông về việc cần tăng tỷ lệ cổ tức lên cao hơn, Chủ tịch Trần Bắc Hà đồng ý rằng đó là mức hợp lý và đề nghị mức cổ tức sẽ không thấp hơn 9% trong năm nay.

10h16 Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị

9h47: Phó Tổng giám đốc BIDV đọc tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013

Theo đó, sau khi trích lập các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ,quỹ dự phòng tài chính, các quỹ khác, BIDV trình Đại hội thông qua chia cổ tức 2013 là 8,5%.

9h35: Trưởng Ban kiểm soát Trần Văn Bé đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

9h17: Tổng Giám đốc Phan Đức Tú đọc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch 2014.

9h00: Đại hội nghe các báo cáo, nội dung tờ trình.

Hội đồng quản trị bầu bổ sung bà Phan Thị Chinh - Phó Tổng giám đốc BIDV làm thành viên HĐQT thay ông Nguyễn Trung Hiếu nghỉ hưu, nhiệm kỳ 2012-2017.

Bà Chinh sinh năm 1968, là thạc sỹ quản trị kinh doanh. Bà vào BIDV từ năm 1991.
8h30: Đại hội bắt đầu với sự tham gia của cổ đông đại diện cho hơn 97% cổ phần có quyền biểu quyết.


Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2014 đạt 6.000 tỷ đồng

Năm 2014, BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng nguồn vốn huy động 13%, dư nợ tín dụng tăng trưởng 13% và phấn đấu đạt 16% trên cơ sở chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Lợi nhuận trước thuế năm nay được BIDV dự kiến đạt 6.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Ngân hàng cũng dự kiến chi trả cổ tức 8-9%.

Hội đồng quản trị BIDV cũng sẽ trình đại hội thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ tối đa 30% vốn điều lệ với giá thỏa thuận.

Năm ngoái, nguồn vốn huy động của BIDV đạt 416.726 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2012, đạt kế hoạch năm đã giao. Năm 2013 là năm đầu tiên sau 5 năm BIDV hoàn toàn chủ động cân đối nguồn vốn cho tăng trưởng tín dụng và đầu tư.
Dự kiến chào bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm nay
BIDV sẽ trình đại hội cổ đông thông qua lựa chọn 1 nhà đầu tư chiến lược, và/hoặc 1 nhà đầu tư tài chính nước ngoài để phát hành thêm cổ phần. Số cổ phần bán cho các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của ngân hàng theo đúng tiêu chí của Ngân hàng Nhà nước.

Giá bán sẽ theo phương thức thỏa thuận, căn cứ điều kiện cam kết hỗ trợ và phù hợp với nguyên tắc thị trường tại thời điểm bán và quy định pháp luật hiện hành.

Theo BIDV, việc lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài có ý nghĩa quan trọng và sẽ góp phần đến sự thành công của quá trình cổ phần hóa và phát triển.

Chính vì vậy, cổ đông nước ngoài phải hỗ trợ ngân hàng trong ít nhất các lĩnh vực như mô hình quản trị theo thông lệ tốt, phát triển sản phẩm dịch vụ, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin và dịch vụ ngân hàng điện tử, chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ bổ sung nguồn vốn kinh doanh của BIDV.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới