Hủy
Kinh Doanh

BIDV dự kiến chào bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm nay

Thứ Bảy | 12/04/2014 13:04

Số cổ phần bán cho các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của ngân hàng, theo phương thức thỏa thuận.
 
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - BID) dự kiến trình đại hội cổ đông 2014 kế hoạch bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Theo dự thảo tờ trình đại hội cổ đông 2014 vừa công bố, BIDV sẽ trình đại hội cổ đông thông qua lựa chọn 1 nhà đầu tư chiến lược, và/hoặc 1 nhà đầu tư tài chính nước ngoài để phát hành thêm cổ phần. Số cổ phần bán cho các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của ngân hàng theo đúng tiêu chí của Ngân hàng Nhà nước.

Giá bán sẽ theo phương thức thỏa thuận, căn cứ điều kiện cam kết hỗ trợ và phù hợp với nguyên tắc thị trường tại thời điểm bán và quy định pháp luật hiện hành.

Theo BIDV, việc lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài có ý nghĩa quan trọng và sẽ góp phần đến sự thành công của quá trình cổ phần hóa và phát triển.

Chính vì vậy, cổ đông nước ngoài phải hỗ trợ ngân hàng trong ít nhất các lĩnh vực như mô hình quản trị theo thông lệ tốt, phát triển sản phẩm dịch vụ, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin và dịch vụ ngân hàng điện tử, chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ bổ sung nguồn vốn kinh doanh của BIDV.

Hội đồng quản trị sẽ được ủy quyền quyết định lộ trình, thời điểm bán cổ phần, mức sở hữu, giá bán, các điều kiện chào bán và điều kiện khác...

Đại hội cổ đông BIDV dự kiến diễn ra ngày 25/4 tại Hà Nội.

Nguồn Gafin/BIDV


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới