Hủy

Đại Lộc Tin tức

  • 03/06/2013 - 14:52

    TPHCM duyệt xây thêm 4 cầu mới

    Các cầu này là cầu Lê Văn Sỹ, cầu Kiệu, cầu Bông và cầu Hậu Giang. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 6/2013 đến 9/2014.
  • 03/10/2012 - 15:15

    Sản lượng lúa tại Quảng Nam tăng cao

    Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, cả năm 2012 sản lượng lúa ước tính tăng 7,5% so với năm trước, mạnh nhất từ trước đến nay.