Hủy

Dân London Tin tức

Dân London ra kênh sống

Dân London ra kênh sống

Trước thực trạng giá mua và thuê nhà ở thủ đô London - Anh tăng cao, nhiều người dân quyết định mua tàu thuyền để ra kênh rạch sinh sống.

Người Tiên Phong