Hủy

Danh mục đầu tư Tin tức

 • 11/01/2019 - 09:55

  Kế hoạch đầu tư cho năm 2019

  Nếu dự định sẽ được chi tiêu một khoản tiền trong hai hoặc ba năm tới, thì bạn không nên phân bổ số tiền đó vào chứng khoán lúc này.
 • 16/10/2014 - 14:30

  VCBS lãi quý III gấp 4 lần cùng kỳ

  Giải trình về sự tăng lợi nhuận trong quý III/2014, công ty cho biết do đã bán một phần danh mục đầu tư dài hạn và thu được kết quả tốt.
 • 16/10/2014 - 14:03

  VOF sẽ không chuyển sang quỹ mở

  Với chiến lược đầu tư vào công ty chưa niêm yết và đầu tư với quy mô lớn, hình thức quỹ mở là không phù hợp với VOF.
Người Tiên Phong