Hủy

Đặt vòng hoa Tin tức

  • 11/06/2012 - 08:47

    Dòng tiền chảy vào vàng tăng mạnh

    Nhà đầu tư đã tăng thêm 30% các hợp đồng mua vàng trong khi kỳ vọng tăng vào giá nông sản và hàng hóa khác đã xuống thấp nhất 5 tháng.