Hủy

Dau loai Tin tức

 • 23/09/2014 - 19:35

  Nợ xấu vẫn tăng

  Đến nay, cả hệ thống ngân hàng mới xử lý được khoảng 33.000 tỉ đồng nợ xấu, chủ yếu bằng nguồn trích lập dự phòng của ngân hàng.
 • 15/09/2014 - 08:00

  Người Ấn có thể đã hết yêu vàng

  Giá vàng giảm ¼ trong hơn năm qua đã làm lung lay lòng tin của người Ấn vào kim loại quý này như phương tiện dự trữ, khiến nhu cầu giảm.
 • 07/08/2014 - 12:21

  Hy vọng mới cho Argentina

  Nhóm chủ nợ nắm giữ khoảng 7 tỷ euro trái phiếu Argentina đang tìm cách loại bỏ điều khoản RUFO đã cản trở đàm phán nợ của 2 bên, theo luật sư Christopher Clark.