Hủy

Day len Tin tức

  • 22/07/2014 - 14:04

    Nợ của Trung Quốc vượt 250% GDP

    Tổng nợ của Trung Quốc gấp hơn 2,5 lần GDP, nhấn mạnh những thách thức chính phủ nước này phải đối mặt trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng.