Hủy

Dế Tin tức

  • 27/05/2023 - 07:30

    Biến dế thành ngành công nghiệp

    Xu hướng sản xuất thực phẩm từ côn trùng trên thế giới bắt đầu phát triển tại Việt Nam, phù hợp với trào lưu tìm kiếm nguồn protein thay thế, bổ sung.
Người Tiên Phong