Hủy

DHL Tin tức

  • 08/08/2017 - 08:00

    E-logistics: Đối thủ ngoại khởi chiến

    Kể từ 2012, thị trường giao nhận đã chứng kiến rất nhiều doanh nghiệp tham gia, từ nhóm có nền tảng bưu điện đến các doanh nghiệp khởi nghiệp non trẻ.
XOR, XOR Việt Nam