Hủy

Địa hạt Tin tức

  • 22/03/2014 - 11:59

    Paco de Lucia: Người giữ tàn tro Flamenco

    Paco De Lucia là một trong vài tay guitar vĩ đại nhất mọi thời. Ông nổi tiếng hơn cả Rolling Stones, ở Tây Ban Nha, ông được xem là một thánh sống.