Hủy

Dịch vụ nhà đầu tư Tin tức

  • 07/08/2014 - 12:26

    Đầu tư 4G: Nên chờ hạ giá

    Việc đầu tư mạng 4G cần chờ giá thiết bị rẻ để tiết kiệm chi phí cho cả nhà mạng lẫn người tiêu dùng.
  • 25/09/2013 - 14:02

    Khó tránh tăng cước 3G

    Các nhà mạng đã "mệt" trong cuộc đua giảm cước 3G khi tiền thu về không đủ để tái đầu tư và nâng cấp hạ tầng, chứ chưa tính tới chuyện phát triển nền tảng 4G trong tương lai gần.