Hủy

Dịch vụ vận chuyển Tin tức

  • 16/07/2013 - 23:12

    Ra mắt Trung tâm Logistics Tân Cảng Sài Gòn

    SNPL đã được thành lập với chức năng tích hợp và quản lý thống nhất hoạt động và chất lượng dịch vụ Logistics của toàn Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.
XOR, XOR Việt Nam