Hủy

Dịch vụ y tế Tin tức

  • 11/11/2013 - 22:32

    EuroCham công bố Sách trắng 2014

    Theo EuroCham, giấy phép của các NH hiện nay chưa có quy định về sản phẩm phái sinh như một sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • 02/11/2013 - 20:40

    OTT sẽ không còn miễn phí?

    Các mạng di động sẽ phải đề xuất với Cục Viễn thông giá cước dịch vụ truy nhập Internet trên di động và các gói cước áp dụng với dịch vụ OTT.