Hủy

Điểm ảnh Tin tức

  • 25/04/2014 - 17:38

    TOEFL và TOEIC bị từ chối ở Anh

    Từ tháng 4 năm nay, sinh viên du học Anh quốc sẽ không thể thi lấy bảng điểm TOEFL hoặc TOEIC để làm căn cứ xin thị thực (visa) du học.
Người Tiên Phong