Hủy

Diễn viên chính Tin tức

Nợ công có nguy cơ lên gần 100% GDP

Nợ công có nguy cơ lên gần 100% GDP

Các chuyên gia tại Diễn đàn Kinh tế mùa xuân 2014 một lần nữa cảnh báo về an toàn tài chính quốc gia sau các đợt phát hành trái phiếu ồ ạt.

  • 29/01/2014 - 08:16

    Yingluck Shinawatra với ngành truyền thông

    Gia tộc Shinawatra có liên quan mật thiết tới ngành truyền thông, là một phần sức mạnh chính trị để đưa hai anh em Thaksin và Yingluck lên ghế thủ tướng.