Hủy

Điều kiện thanh toán Tin tức

  • 09/04/2012 - 17:15

    ITA xác nhận việc bị kiện

    Theo công ty, phía đối tác thi công không đúng thiết kế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình nên không đủ điều kiện thanh toán theo hợp đồng.
XOR, XOR Việt Nam