Hủy
Kinh Doanh

Không dùng vốn Nhà nước lập doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm

Thứ Ba | 30/09/2014 10:56

Vốn pháp định của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm đối với hoạt động xếp hạng tín nhiệm theo quy định là 15 tỷ đồng.
 

Ngày 29/9, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, điều kiện hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm.

Tổ chức được xếp hạng tín nhiệm là doanh nghiệp, tổ chức được xếp hạng tín nhiệm hoặc có công cụ nợ được xếp hạng tín nhiệm theo quy định. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh là các loại hình doanh nghiệp được kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm sau khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân không được sử dụng vốn ngân sách nhà nước để tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm. Doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm khác.

Tổ chức, cá nhân đã góp vốn sở hữu trên 5% vốn điều lệ thực góp của một doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm thì không được góp vốn thành lập hoặc mua, nắm giữ cổ phiếu hoặc phần vốn góp của một doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm khác.

Vốn pháp định của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm đối với hoạt động xếp hạng tín nhiệm theo quy định này là 15 tỷ đồng.

Nghị định cũng chỉ ra phạm vi hoạt động của doanh nghiệp xếp hạng tín dụng là không được hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; chứng khoán như môi giới, tư vấn, bảo lãnh phát hành, đại lý phân phối chứng khoán, quản lý quỹ, quản lý danh mục đầu tư, đầu tư chứng khoán và ngân hàng.

Tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, thống kê hoặc quản trị kinh doanh, có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong các lĩnh vực trên.

Với mỗi hợp đồng xếp hạng tín nhiệm, doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm thành lập Hội đồng xếp hạng tín nhiệm, lựa chọn và quyết định số thành viên căn cứ vào quy mô, tính chất của hợp đồng nhưng tối thiểu phải có 3 thành viên. Trong đó, có tối thiểu 1 thành viên hội đồng là người lao động của doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm, 1 thành viên có một trong các chứng chỉ kiểm toán viên cấp bởi Bộ Tài chính, chứng chỉ được quốc tế công nhận trong lĩnh vực phân tích đầu tư chứng khoán, kế toán và kiểm toán; không tham gia hoạt động điều hành doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm; không phải là chuyên viên phân tích của cùng một hợp đồng xếp hạng tín nhiệm...

Định kỳ 6 tháng một lần, doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm phải công bố trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp kết quả bậc xếp hạng tín nhiệm của mỗi tổ chức được xếp hạng tín nhiệm kể từ lần đầu được xếp hạng; tỷ lệ bình quân về việc thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ nợ của các tổ chức được xếp hạng tín nhiệm theo từng bậc xếp hạng.

Bộ Tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước tham gia phối hợp với Bộ Tài chính.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2014.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong