Hủy

Định nghĩa Tin tức

  • 01/11/2013 - 21:30

    PVN có vốn điều lệ hơn 177.628 tỷ đồng

    Vốn điều lệ của PVN tại thời điểm chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là 177.628.383.625.944 đồng. Nhà nước là chủ sở hữu của PVN.