Hủy

Độ tin cậy Tin tức

  • 07/11/2013 - 19:38

    Xe Mini kém tin cậy nhất năm 2013

    Thương hiệu xe Mini, đang có bán tại Việt Nam, đã bị đánh giá là kém tin cậy nhất năm 2013, theo nhận xét của người tiêu dùng Mỹ.