Hủy
Doanh Nghiệp

Công ty mẹ SHI lãi 2,2 tỷ đồng quý II/2012

Thứ Ba | 31/07/2012 15:05

Quý II/2012, công ty mẹ SHI đạt 500,8 tỷ đồng doanh thu, tăng 4,7% so với cùng kỳ 2011 nhưng lợi nhuận giảm 65%.
 
Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà ( SHI) công bố báo cáo tài chính quý II/2012 công ty mẹ.

Quý II/2012, SHI đạt 500,8 tỷ đồng doanh thu, tăng 4,7% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,2 tỷ đồng, giảm 65,2% so với quý II/2011 chủ yếu do giá vốn hàng bán cao và các chi phí tăng.

Lợi nhuận gộp quý này là 57 tỷ đồng, giảm 10,6% so với cùng kỳ 2011 do giá vốn hàng bán tăng 7%. Doanh thu tài chính quý này đạt 4,83 tỷ đồng, tăng 45,9% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính quý này đạt 38,25 tỷ đồng chủ yếu do chi phí lãi vay, tương đương so với cùng kỳ 2011. Chi phí bán hàng giảm 5,6% trong khi chi phí quản lý tăng 17% so với quý II/2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, SHI đạt 954,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 19,6% so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 16 tỷ đồng, giảm 71,1% so với cùng kỳ năm trước do chi phí đầu vào và chi phí lãi vay cao.

Kết quả kinh doanh quý II/2012 của công ty mẹ SHI
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật