Hủy
Doanh Nghiệp

Công ty mẹ SSC lãi 23,7 tỷ đồng quý II/2012

Thứ Ba | 31/07/2012 20:13

Quý II/2012, công ty mẹ SSC đạt 148,7 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2011.
 
Công ty cổ phần Giống cây trồng Miền Nam ( SSC) công bố báo cáo tài chính quý II/2012 công ty mẹ.

Quý II/2012, SSC đạt 148,7 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế đạt 23,7 tỷ đồng, giảm 14,6% so với quý II/2011 do giá vốn hàng bán cao và chi phí tăng.

Lợi nhuận gộp quý này là 53,81 tỷ đồng, giảm 5,8% so với cùng kỳ 2011. Doanh thu tài chính quý này đạt 778,4 triệu đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính và chi phí quản lý quý này giảm lần lượt 24,6% và 3,1% so với quý II/2011. Chi phí bán hàng đạt 13,08 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ 2011. Tính hết tháng 6, hàng tồn kho của công ty là 175 tỷ đồng, tăng 86% so với đầu năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2012, SSC đạt 219,45 tỷ đồng doanh thu, tương đương so với cùng kỳ 2011. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 37,26 tỷ đồng, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm trước do giá nguyên liệu đầu vào cao và chi phí bán hàng tăng mạnh.

Kết quả kinh doanh quý II/2012 của công ty mẹ SRF
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn Khampha/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật