Hủy

Độc chiếm Tin tức

Quy tắc 5 giờ của giới tỷ phú

Quy tắc 5 giờ của giới tỷ phú

Rất nhiều tỷ phú, dù cực kỳ bận rộn, luôn dành ít nhất 1 giờ/ngày (5 giờ/tuần) cho các hoạt động được coi là học tập hoặc thực hành có chủ đích.

Người Tiên Phong