Hủy

Đói nguyên liệu Tin tức

Những nguyên liệu làm bia khó tin

Những nguyên liệu làm bia khó tin

Rất nhiều nhà sản xuất bia trên thế giới đang áp dụng công thức làm bia có sử dụng bàng quang cá, chất nhuộm màu từ côn trùng nghiền nát hoặc ngô biến đổi gen.