Hủy

Đối phó Tin tức

  • 11/12/2014 - 15:10

    OCH có thành viên HĐQT mới

    Theo đó, từ ngày 9/12/2014, ông Nguyễn Quang Vinh sẽ thay thế ông Phó Thiên Sơn giữ vai trò Thành viên HĐQT OCH.