Hủy

Đổi tên Tin tức

  • 20/01/2016 - 13:30

    Đổi tên, doanh nghiệp có đổi vận?

    Ở Kido, việc đổi tên cùng với chuyển hướng ngành nghề, đồng nghĩa bước vào đường đua khốc liệt, bởi thực phẩm thiết yếu là lĩnh vực cạnh tranh dữ dội.