Hủy

Doi thay Tin tức

3 thách thức cho ngành ngân hàng 2024

3 thách thức cho ngành ngân hàng 2024

Các ngân hàng đang đối diện với nhiều thách thức cho mô hình kinh doanh của mình. Họ phải làm gì để vượt qua khó khăn và phát triển?

  • 26/01/2023 - 07:30

    Dẫn dắt thay đổi

    Doanh nghiệp học cách thay đổi để thích ứng với biến chuyển nhanh chóng của công nghệ, thị trường, con người...
  • 27/04/2022 - 16:11

    Change: Lãnh đạo sự thay đổi

    Tác phẩm mới nhất của tác giả kinh điển John Kotte nói về cách thức để đạt được những thành quả vượt bậc trong thời đại đầy bất trắc và biến động.