Hủy

Don Lam Tin tức

  • 02/12/2014 - 10:54

    Ông Don Lam rời Ban Giám đốc VOF

    Theo Chủ tịch VOF, việc ông Don Lam từ nhiệm khỏi Ban giám đốc VOF như là một cam kết tăng cường sự độc lập giữa Ban Giám đốc với VinaCapital