Hủy

Đồng tiền dự trữ Tin tức

  • 04/04/2016 - 06:40

    Thế giới vẫn ưa chuộng USD

    USD tiếp tục là đồng tiền dự trữ được ưa chuộng trong năm 2015, trong khi vị thế của euro giảm xuống mức thấp nhất từ năm 2002.