Hủy

Du lịch Tin tức

Ngành dịch vụ tiếp đà phục hồi

Ngành dịch vụ tiếp đà phục hồi

Tiêu dùng nội địa phục hồi và sự gia tăng số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam đã củng cố thêm cho tăng trưởng của ngành dịch vụ.

 • 17/09/2023 - 15:45

  Quá tải khách du lịch ở núi Phú Sĩ

  Giới chức cho biết sự bùng nổ du lịch sau COVID đã thu hút thêm hàng ngàn người đến ngọn núi Phú Sĩ nằm giữa quận Yamanashi và Shizuoka của Nhật Bản.
 • 12/09/2023 - 10:16

  Kỳ nghỉ nóng nực

  Ngành du lịch đang thay đổi khi phải đối mặt với nhiệt độ gia tăng và các hiện tượng thời tiết cực đoan.
 • 11/09/2023 - 14:00

  Kỳ nghỉ nóng nực

  Ngành du lịch đang thay đổi khi phải đối mặt với nhiệt độ gia tăng và các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Người Tiên Phong