Hủy

Dừa Tin tức

  • 11/03/2020 - 09:53

    Bật nắp cùng Dừa Cười

    Ý tưởng nhỏ nhưng trở thành niềm tự hào cũng như tạo thêm nguồn thu cho “thủ phủ” dừa tại Việt Nam...
  • 13/12/2019 - 21:09

    Vải da từ lá dứa

    Ô nhiễm sản xuất vải da từ lá dứa ít hơn 20% so với sản xuất vải da từ động vật...